Bơm bê tông tĩnh tự hành 90m3/h

Xe bơm tĩnh tu hành, phần xe cở sở là xe dongfeng , hệ thống bơm do nhà máy zoomlion sản xuất,  bán xe bơm bê tông tĩnh tu hành 90,60 khối, giá bán xe bơm tĩnh tu hành, nơi bán xe bơm tĩnh, mua bơm tĩnh tu hành.


Thông tin đang chờ cập nhật